Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Predmet obchodných podmienok

Dolu uvedené obchodné podmienky upravujú predaj vstupeniek na kultúrne, prípadne iné podujatia organizované spoločnosťou HIDE SK s.r.o. , prostredníctvom internetového obchodu cartelevents.sk, prevádzkovaného spoločnosťou HIDE SK s.r.o (ďalej len prevádzkovateľ) a všetky zmluvné vzťahy so zákazníkmi, ktoré z toho vyplývajú. Obchodné podmienky sú platné od 1.10.2021.

Predaj vstupeniek

Predaj vstupeniek je realizovaný prostredníctvom internetového obchodu cartelevents.sk, ktorý ponúka vstupenky výhradne formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka ktorá má elektronickú podobu. Jej platnosť sa overuje prostredníctvom unikátného kódu, ktorým sa majiteľ vstupenky preukáže pri vstupu na dané podujatie. Vstupenka neumožňuje vstup na podujatie, slúži výhradne na obdržanie tzv. vstupného náramku, ktorý obdrží majiteľ platnej vstupenky pri vstupu na podujatie.

Vstupný náramok

Na základe platného kódu vstupenky obdrží majiteľ vstupenky tzv. vstupný náramok, ktorý mu umožní opakovaný vstup na podujatie. Vstupný náramok je neprenosný, platný výhradne na jedno podujatie a umožňuje vstup vždy iba jednej osobe.

Ceny a poplatky

Cena vstupenky sa uvádza v EUR vrátane zákonnej sazby dane z pridanej hodnoty. Cena vstupenky uvedená pri online predaji je konečná. O aktuálnych cenách vstupeniek rozhoduje prevádzkovateľ.

Platba

Vstupenky je možné zaplatiť:

CardPay (platba cez virtuálny POS terminál VÚB banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a V-Pay. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)

Bankovým prevodom (dostupné pre nákup vstupenky s predstihom minimálne 5 dní)

Doručenie vstupenky

Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Jej doručenie prebieha výhradne elektronickou formou a to následujúcimi spôsobmi:

Elektronickou poštou na adresu, ktorú zákazník vyplnil behom rezervácie. V prípade zakúpenia 2 a viac vstupeniek, umožňuje systém zaslanie jednotlivých vstupeniek na rôzne emailové adresy. Táto forma doručenia je povinná.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tohoto e-obchodu a súčasne stranou označenou ako predavajúci a súčasne usporiadateľom podujatí :

HIDE SK s.r.o.

Trieda KVP 1

 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP

Slovenská Republika

IČO: 51692643

DIČ : 2120757870

IČ DPH:  SK2120757870

  • Zápis v ORSRObchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43838/V
  • Email: hideclub.sk@gmail.com

Reklamačné podmienky

 

 

Reklamačné podmienky

Zaplatené vstupné sa nevracia, pokiaľ nie je u konkrétneho podujatia uvedené ináč.
V prípade, že konkrétne podujatie podlieha individuálnym storno podmienkam, ktoré umožňujú vrátenie vstupného, bude v prípade splnenia týchto podmienok majitelovi vstupenky vstupné vrátené, avšak jeho výška bude ponížená o tranzakčný poplatok. Výška tranzakčného poplatku závisí od spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolil pri zakúpení vstupenky. Vrátenie vstupného je možné výhradne prostredníctvom bankového prevodu (zákazník musí poskytnúť bankové údaje).

Zakúpená vstupenka (E-ticket) sa nevymeňuje za vstupenku na iné podujatie.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vstupenky zakúpené mimo internetový obchod catrelevents.sk.  Vstupné za takto zakúpenú vstupenku nebude zo strany prevádzkovateľa vrátené.V prípade, že zo strany usporiadateľa dôjde k úplnému zrušeniu podujatia, bude zákazník, ktorý ktorý prevádzkovateľovi poskytol svôj kontakt (email, telefón), prostredníctvom tohoto kontaktu vyrozumený o tom, že podujatie je zrušené. Prevádzkovateľ nenesie voči zákazníkovi žiadnu zodpovednosť v prípade, kedy nebude možné zákazníka prostredníctvom tohoto kontaktu včas zastihúť.

Len v  prípade zrušenia podujatia ( nevzťahuje sa na presunutie podujatia ) zo strany usporiadateľa podujatia, bude prevádzkovateľ vraciať vstupné výhradne do výšky zakúpenej vstupenky a to uvedenými spôsobmi:

Bankový prevod (zákazník musí poskytnúť bankové údaje)